Doelgroepen

Ik geloof in het ‘juiste zorg op de juiste plek’-principe. Daarom vind ik het belangrijk om duidelijk aan te geven waar mijn expertise ligt. Als ergotherapeut probeer ik complexe problemen tastbaar te maken en met een praktische aanpak handvaten te zoeken waarmee je weer grip op je leven krijgt. Mijn expertise ligt op het vlak van behandelen van volwassenen met:

  • Oncologische problematiek
  • Chronische pijn- en vermoeidheidsklachten
  • Post-Covid-klachten
  • Stress, burn-out en bore-out klachten
  • Hulpvraag bij werkopbouw na ziekte

Soms zal ik verwijzen naar andere hulpverleners als (mede-)behandelaar als ik het idee heb dat een collega-praktijk meer expertise op een bepaald vlak heeft.

Indien er al andere behandelaren betrokken zijn, stel ik, met toestemming, contact zeer op prijs, om zodoende de geleverde zorg goed op elkaar af te kunnen stemmen.

Mijn expertise ligt NIET op het gebied van ouderenzorg, Parkinson, MS, ALS, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen. Hiervoor verwijs ik graag naar collega-ergotherapeuten in de regio.