Wat is ergotherapie?

Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) hun dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving. Als mensen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn. Als ergotherapeut ga ik op zoek naar wat iemand nog wél kan.

Vaak is er sprake van een verstoorde balans tussen werk en privé, of tussen activiteiten die ‘moeten’ en activiteiten waar je blij van wordt. Met praktische oefeningen en opdrachten gaan we op zoek naar de disbalans. Daarbij is het belangrijk zicht te krijgen wat je voor hindernissen tegenkomt in je leven en hoe je daar mee om gaat. Om vervolgens in kaart te brengen wat jij nodig hebt voor de gewenste situatie en hoe je dat in jouw eigen leven aanpakt.
Wat is ACT?

Tijdens mijn behandelingen maak ik veel gebruik van ACT (Acceptance and Commitment Therapie). Deze derde generatie gedragstherapie richt zich op het onderzoeken van en richten op die activiteiten die jouw leven waardevol maken. Hiervoor kijken we eerst naar wat dat nu in de weg staat en daarna naar hoe je dat in je leven weer kunt ombuigen naar een betekenisvol leven.